My Aloha
Kiểm tra 4 Bài học LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Bài kiểm tra gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm làm trong thời gian 15 phút. Trả lời đúng trên 50% sẽ được cấp Giấy chứng nhận.
bắt đầu

08h00

20/07/2021

kết thúc

23h00

25/07/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

123 lượt đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Chi đoàn Phú Chánh
 • 2
  17 thí sinh tại Chi đoàn Phú Thành
 • 3
  16 thí sinh tại Chi đoàn Phú Hữu
 • 4
  14 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Ánh Dương
 • 5
  14 thí sinh tại Chi đoàn Phú Tự
 • 6
  13 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 7
  12 thí sinh tại Chi đoàn Phú Hào
 • 8
  10 thí sinh tại Chi đoàn Phú Chiến
 • 9
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Phú Hưng
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn Liên trường tiểu học
 • Xem thêm
113 lượt dự thi
 • 1
  16 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 2
  15 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non Ánh Dương
 • 3
  14 thí sinh tại Chi đoàn Phú Chánh
 • 4
  14 thí sinh tại Chi đoàn Phú Tự
 • 5
  13 thí sinh tại Chi đoàn Phú Hữu
 • 6
  12 thí sinh tại Chi đoàn Phú Thành
 • 7
  11 thí sinh tại Chi đoàn Phú Hào
 • 8
  10 thí sinh tại Chi đoàn Phú Chiến
 • 9
  5 thí sinh tại Chi đoàn trường THCS Phú Hưng
 • 10
  3 thí sinh tại Chi đoàn Liên trường tiểu học
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
123

Lượt đăng ký

113

Lượt thi

Đăng ký nhanh: