My Aloha
KIỂM TRA 15 PHÚT TIN HỌC 9
KIỂM TRA 15 PHÚT TIN HỌC 9
bắt đầu

20h00

02/05/2020

kết thúc

20h20

02/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

69 thí sinh đăng ký
 • 1
  25 thí sinh tại 9A3
 • 2
  24 thí sinh tại 9A2
 • 3
  17 thí sinh tại 9A1
 • 4
  1 thí sinh tại 6A2
 • 5
  1 thí sinh tại 8A1
 • 6
  1 thí sinh tại 7A1
 • Xem thêm
68 thí sinh đã thi
 • 1
  26 thí sinh tại 9A3
 • 2
  25 thí sinh tại 9A2
 • 3
  17 thí sinh tại 9A1
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
69

Lượt đăng ký

68

Lượt thi

Đăng ký nhanh: