My Aloha
KIỂM TRA 15 PHÚT - MÔN ĐỊA LÍ
20 CÂU TRẮC NGHIỆM VỀ CHƯƠNG CÔNG NGHIỆP - ĐỊA LÍ 10
bắt đầu

14h00

07/03/2020

kết thúc

21h00

07/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

279 thí sinh đăng ký
 • 1
  41 thí sinh tại Lớp 10A1 - NH 19-20
 • 2
  38 thí sinh tại Lớp 10A6 - NH 19-20
 • 3
  37 thí sinh tại Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 4
  37 thí sinh tại Lớp 10A2 - NH 19-20
 • 5
  34 thí sinh tại Lớp 10A8 - NH 19-20
 • 6
  33 thí sinh tại Lớp 10A5 - NH 19-20
 • 7
  30 thí sinh tại Lớp 10A4 - NH 19-20
 • 8
  29 thí sinh tại Lớp 10A7 - NH 19-20
 • Xem thêm
279 thí sinh đã thi
 • 1
  43 thí sinh tại Lớp 10A1 - NH 19-20
 • 2
  39 thí sinh tại Lớp 10A6 - NH 19-20
 • 3
  37 thí sinh tại Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 4
  34 thí sinh tại Lớp 10A2 - NH 19-20
 • 5
  34 thí sinh tại Lớp 10A8 - NH 19-20
 • 6
  33 thí sinh tại Lớp 10A5 - NH 19-20
 • 7
  30 thí sinh tại Lớp 10A4 - NH 19-20
 • 8
  29 thí sinh tại Lớp 10A7 - NH 19-20
 • Xem thêm
 • 1
  Pham Bui Tuyet Nhi
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 2
  Lê Trương Nguyên
  Lớp 10A8 - NH 19-20
 • 3
  Nguyễn thị thuỳ linh
  Lớp 10A5 - NH 19-20
 • 4
  Kim Nguyễn
  Lớp 10A8 - NH 19-20
 • 5
  Nguyễn Trường Thành
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 6
  Lê Tiến Đạt
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 7
  Nguyễn Ngọc Bảo Hân
  Lớp 10A1 - NH 19-20
 • 8
  Đoàn Khánh Linh
  Lớp 10A7 - NH 19-20
 • 9
  Trần Ngọc Diễm My
  Lớp 10A2 - NH 19-20
 • 10
  Lê Anh Đức
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 11
  Lem Lọ
  Lớp 10A7 - NH 19-20
 • 12
  Nguyễn Huỳnh Hoàng Dung
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 13
  Nguyễn Như Ý
  Lớp 10A4 - NH 19-20
 • 14
  Bùi Thị Thanh Thảo
  Lớp 10A5 - NH 19-20
 • 15
  Nguyễn Phương Đại
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 16
  Khoa Nguyen
  Lớp 10A4 - NH 19-20
 • 17
  Nguyễn Thành Phát
  Lớp 10A7 - NH 19-20
 • 18
  Lê Ngọc Huyền
  Lớp 10A6 - NH 19-20
 • 19
  Phạm Hoàng Phúc
  Lớp 10A3 - NH 19-20
 • 20
  Phan Thị Ngọc Duyên
  Lớp 10A1 - NH 19-20
 • Xem thêm
thống kê
279

Lượt đăng ký

279

Lượt thi

Đăng ký nhanh: