My Aloha
Kiểm tra 15 phút - Kì 2 - Khối 9 (20-21)
Bài kiểm tra lấy điểm 15 phút, hệ số 1.
bắt đầu

10h00

24/02/2021

kết thúc

23h00

28/03/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
  • 1
    2 thí sinh tại 9A1
  • 2
    1 thí sinh tại 9P
1 thí sinh đã thi
  • 1
    1 thí sinh tại 9A1
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3

Lượt đăng ký

1

Lượt thi

Đăng ký nhanh: