My Aloha
Kì thi lên TNV lần 2 ĐMM
Diễn ra trong 1 ngày
bắt đầu

00h00

04/04/2021

kết thúc

23h59

08/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

21 thí sinh đăng ký
12 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
21

Lượt đăng ký

12

Lượt thi

Đăng ký nhanh: