My Aloha
Kỉ niệm 4 năm thành lập nhóm PCV 2017 - 2021
20 câu. Hãy chọn đáp án đúng nhất. Trong vòng 10 phút.
bắt đầu

08h00

06/04/2021

kết thúc

13h00

10/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

40 thí sinh đăng ký
21 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
40

Lượt đăng ký

21

Lượt thi

Đăng ký nhanh: