My Aloha
KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TIẾNG ANH 10
bắt đầu

08h30

26/03/2020

kết thúc

09h15

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

549 thí sinh đăng ký
 • 1
  49 thí sinh tại 10A2
 • 2
  48 thí sinh tại 10A5
 • 3
  48 thí sinh tại 10D5
 • 4
  47 thí sinh tại 10A3
 • 5
  47 thí sinh tại 10A4
 • 6
  47 thí sinh tại 10D4
 • 7
  47 thí sinh tại 10A1
 • 8
  47 thí sinh tại 10A6
 • 9
  47 thí sinh tại 10D3
 • 10
  45 thí sinh tại 10D2
 • 11
  44 thí sinh tại 10D1
 • 12
  33 thí sinh tại 10I
Xem thêm
539 thí sinh đã thi
 • 1
  49 thí sinh tại 10A2
 • 2
  48 thí sinh tại 10A5
 • 3
  47 thí sinh tại 10D4
 • 4
  47 thí sinh tại 10D3
 • 5
  47 thí sinh tại 10A3
 • 6
  46 thí sinh tại 10A6
 • 7
  45 thí sinh tại 10D5
 • 8
  45 thí sinh tại 10D2
 • 9
  45 thí sinh tại 10A1
 • 10
  45 thí sinh tại 10A4
 • 11
  44 thí sinh tại 10D1
 • 12
  31 thí sinh tại 10I
Xem thêm
xếp hạng thí sinh
 • 1
  Kim Đức Thắng
  10A3
 • 2
  Hoàng Văn Hiếu
  10D2
 • 3
  Quang Nam Vũ
  10A6
 • 4
  Minh Ngọc
  10D3
 • 5
  Lê Hương Giang
  10A4
 • 6
  C Nhung
  10A4
 • 7
  Nguyễn Lê Huyền Chi
  10A6
 • 8
  Phạm Quang
  10A1
 • 9
  hoàng thị anh thơ
  10A2
 • 10
  Trần Thị Phương Anh
  10A1
 • 11
  Thùy Linh Đặng
  10A1
 • 12
  Trương Việtanh
  10D3
 • 13
  Đặng Xuân Bách
  10A1
 • 14
  Đỗ Tiến Phát
  10A6
 • 15
  Phùng Hữu Phú
  10A4
 • 16
  Nguyễn Xuân Tùng
  10A4
 • 17
  Phạm Trần Minh Đức
  10A6
 • 18
  Trần Trung Hiếu
  10A1
 • 19
  Đỗ Thị Minh Anh
  10A1
 • 20
  Quỳnh Đàm
  10D1
Xem thêm
thống kê
549

Lượt đăng ký

539

Lượt thi

Đăng ký nhanh: