My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  10 thí sinh tại Nhóm 3: “Yêu nước – Khát vọng”
 • 2
  9 thí sinh tại Nhóm 4: “Năng động – Văn minh”
 • 3
  9 thí sinh tại Nhóm 1: “Tri thức – Sáng tạo”
 • 4
  7 thí sinh tại Nhóm 2: “Đạo đức – Trách nhiệm”
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  10 lượt thi tại Nhóm 3: “Yêu nước – Khát vọng”
 • 2
  9 lượt thi tại Nhóm 4: “Năng động – Văn minh”
 • 3
  9 lượt thi tại Nhóm 1: “Tri thức – Sáng tạo”
 • 4
  7 lượt thi tại Nhóm 2: “Đạo đức – Trách nhiệm”
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 35
  Tổng lượt đăng ký
 • 35
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

trương ngọc hạ

Địa chỉ: 707 Tô Ngọc Vân Phường Tam Bình Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 0582833874
Email: doanphuongtambinh@gmail.com

Đăng ký nhanh: