My Aloha
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
bắt đầu

08h00

27/07/2020

kết thúc

22h00

01/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,619 thí sinh đăng ký
 • 1
  874 thí sinh tại Đảng bộ trường TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  723 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 3
  678 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ
 • 4
  203 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ
 • 5
  183 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Phú
 • 6
  173 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Phước Long
 • 7
  131 thí sinh tại Đảng bộ phường Trường Thạnh
 • 8
  103 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A
 • 9
  80 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Bình
 • 10
  73 thí sinh tại Đảng bộ phường Hiệp Phú
 • 11
  55 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Long A
 • 12
  43 thí sinh tại Đảng bộ phường Phú Hữu
 • 13
  40 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B
 • 14
  38 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Phước
 • 15
  30 thí sinh tại Chi bộ Bảo hiểm xã hội
 • 16
  21 thí sinh tại Đảng bộ Công an quận
 • 17
  20 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực quận 9
 • 18
  17 thí sinh tại Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 19
  16 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Bình
 • 20
  15 thí sinh tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
 • Xem thêm
7,435 thí sinh đã thi
 • 1
  2,055 thí sinh tại Đảng bộ trường TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  1,825 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 3
  1,233 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ
 • 4
  372 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ
 • 5
  366 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Phú
 • 6
  230 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A
 • 7
  194 thí sinh tại Đảng bộ phường Trường Thạnh
 • 8
  190 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Phước Long
 • 9
  129 thí sinh tại Đảng bộ phường Hiệp Phú
 • 10
  115 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Bình
 • 11
  83 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Long A
 • 12
  83 thí sinh tại Chi bộ Bảo hiểm xã hội
 • 13
  76 thí sinh tại Đảng bộ phường Phú Hữu
 • 14
  62 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B
 • 15
  59 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Phước
 • 16
  44 thí sinh tại Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  43 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực quận 9
 • 18
  36 thí sinh tại Đảng bộ Công an quận
 • 19
  28 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Bình
 • 20
  23 thí sinh tại Chi bộ Công ty TNHH MTV DVCI Quận
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
3,619

Lượt đăng ký

7,435

Lượt thi

Đăng ký nhanh: