My Aloha
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN VỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2020
bắt đầu

08h00

20/07/2020

kết thúc

22h00

25/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,653 thí sinh đăng ký
 • 1
  939 thí sinh tại Đảng bộ trường TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  888 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ
 • 3
  353 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 4
  231 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ
 • 5
  208 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Phú
 • 6
  143 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A
 • 7
  130 thí sinh tại Đảng bộ phường Trường Thạnh
 • 8
  124 thí sinh tại Đảng bộ phường Hiệp Phú
 • 9
  88 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Bình
 • 10
  63 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B
 • 11
  60 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Phước Long
 • 12
  50 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Phước
 • 13
  47 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Long A
 • 14
  39 thí sinh tại Đảng bộ phường Phú Hữu
 • 15
  30 thí sinh tại Chi bộ Bảo hiểm xã hội
 • 16
  29 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Bình
 • 17
  26 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Trường
 • 18
  21 thí sinh tại Đảng bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
 • 19
  18 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Dương Văn Thì
 • 20
  18 thí sinh tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
 • Xem thêm
6,144 thí sinh đã thi
 • 1
  1,515 thí sinh tại Đảng bộ trường TiH, THCS, THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 2
  1,364 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Huệ
 • 3
  615 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 4
  430 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Thạnh Mỹ
 • 5
  416 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Phú
 • 6
  295 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú A
 • 7
  195 thí sinh tại Đảng bộ phường Trường Thạnh
 • 8
  192 thí sinh tại Đảng bộ phường Hiệp Phú
 • 9
  142 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Bình
 • 10
  115 thí sinh tại Đảng bộ phường Tăng Nhơn Phú B
 • 11
  94 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Long A
 • 12
  93 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Phước
 • 13
  89 thí sinh tại Chi bộ trường THPT Phước Long
 • 14
  81 thí sinh tại Chi bộ Bảo hiểm xã hội
 • 15
  79 thí sinh tại Đảng bộ phường Phú Hữu
 • 16
  49 thí sinh tại Đảng bộ phường Phước Bình
 • 17
  46 thí sinh tại Đảng bộ phường Long Trường
 • 18
  35 thí sinh tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên
 • 19
  31 thí sinh tại Chi bộ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực quận 9
 • 20
  30 thí sinh tại Đảng bộ Ban bồi thường giải phóng mặt bằng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
3,653

Lượt đăng ký

6,144

Lượt thi

Đăng ký nhanh: