My Aloha
Hội thi tuyên truyền Luật bầu cử với chủ đề "Ngày hội toàn dân"
Cuộc thi diễn ra trong vòng 7 ngày. Mỗi thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trong 20 phút. Mỗi câu trắc nghiệm thí sinh chỉ lựa chọn 1 đáp án đúng
bắt đầu

00h00

07/05/2021

kết thúc

00h00

14/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

52 thí sinh đăng ký
 • 1
  18 thí sinh tại Chi hội Khu phố 4
 • 2
  11 thí sinh tại Chi hội Khu phố 1
 • 3
  10 thí sinh tại Chi hội Khu phố 2
 • 4
  7 thí sinh tại Chi hội Khu phố 5
 • 5
  2 thí sinh tại Chi hội Khu phố 7
 • 6
  2 thí sinh tại Chi hội Khu phố 8
 • 7
  2 thí sinh tại Chi hội Khu phố 6
 • Xem thêm
89 thí sinh đã thi
 • 1
  22 thí sinh tại Chi hội Khu phố 4
 • 2
  20 thí sinh tại Chi hội Khu phố 1
 • 3
  17 thí sinh tại Chi hội Khu phố 2
 • 4
  12 thí sinh tại Chi hội Khu phố 5
 • 5
  10 thí sinh tại Chi hội Khu phố 7
 • 6
  6 thí sinh tại Chi hội Khu phố 6
 • 7
  2 thí sinh tại Chi hội Khu phố 8
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
52

Lượt đăng ký

89

Lượt thi

Đăng ký nhanh: