My Aloha
HỘI THI TUYÊN TRUYỀN LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI & ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN
Chào mừng Ngày Bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
bắt đầu

08h00

05/05/2021

kết thúc

17h00

15/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

150 thí sinh đăng ký
 • 1
  34 thí sinh tại QUÂN SỰ PHƯỜNG
 • 2
  32 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 3
  18 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 4
  17 thí sinh tại TRƯỜNG TiH NGUYỄN THANH TUYỀN
 • 5
  10 thí sinh tại TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN
 • 6
  8 thí sinh tại TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG
 • 7
  8 thí sinh tại TRƯỜNG MẦM NON 2
 • 8
  6 thí sinh tại KHU PHỐ 4
 • 9
  5 thí sinh tại UBND PHƯỜNG
 • 10
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 11
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 12
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 13
  1 thí sinh tại CÔNG AN PHƯỜNG
 • 14
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 7
 • 15
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 3
 • 16
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 8
 • Xem thêm
150 thí sinh đã thi
 • 1
  32 thí sinh tại KHU PHỐ 5
 • 2
  31 thí sinh tại QUÂN SỰ PHƯỜNG
 • 3
  22 thí sinh tại KHU PHỐ 2
 • 4
  17 thí sinh tại TRƯỜNG TiH NGUYỄN THANH TUYỀN
 • 5
  10 thí sinh tại TRƯỜNG THCS NGÔ SĨ LIÊN
 • 6
  8 thí sinh tại TRƯỜNG MẦM NON 2
 • 7
  8 thí sinh tại TRƯỜNG MẦM NON KIM ĐỒNG
 • 8
  6 thí sinh tại KHU PHỐ 4
 • 9
  5 thí sinh tại UBND PHƯỜNG
 • 10
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 1
 • 11
  3 thí sinh tại KHU PHỐ 6
 • 12
  2 thí sinh tại KHU PHỐ 9
 • 13
  1 thí sinh tại CÔNG AN PHƯỜNG
 • 14
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 7
 • 15
  1 thí sinh tại KHU PHỐ 8
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ ba, 04/05/2021

THỂ LỆ CUỘC THI


Tin tức

thống kê
150

Lượt đăng ký

150

Lượt thi

Đăng ký nhanh: