My Aloha
Hội thi "Tự hào thanh niên Thành phố Bác" 2020
bắt đầu

18h00

23/05/2020

kết thúc

23h35

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

686 thí sinh đăng ký
 • 1
  45 thí sinh tại 10A3
 • 2
  41 thí sinh tại 12A7
 • 3
  38 thí sinh tại 10A12
 • 4
  37 thí sinh tại 11A9
 • 5
  34 thí sinh tại 10A9
 • 6
  32 thí sinh tại 11A5
 • 7
  31 thí sinh tại 10A13
 • 8
  30 thí sinh tại 11A7
 • 9
  29 thí sinh tại 10A5
 • 10
  29 thí sinh tại 11A14
 • 11
  27 thí sinh tại 12A5
 • 12
  26 thí sinh tại 10A2
 • 13
  26 thí sinh tại 10A10
 • 14
  25 thí sinh tại 11A16
 • 15
  22 thí sinh tại 11A6
 • 16
  19 thí sinh tại 10A17
 • 17
  19 thí sinh tại 11A15
 • 18
  18 thí sinh tại 10A1
 • 19
  18 thí sinh tại 11A3
 • 20
  18 thí sinh tại 10A14
 • Xem thêm
684 thí sinh đã thi
 • 1
  45 thí sinh tại 10A3
 • 2
  41 thí sinh tại 12A7
 • 3
  38 thí sinh tại 10A12
 • 4
  37 thí sinh tại 11A9
 • 5
  34 thí sinh tại 10A9
 • 6
  32 thí sinh tại 11A5
 • 7
  31 thí sinh tại 10A13
 • 8
  30 thí sinh tại 11A7
 • 9
  29 thí sinh tại 11A14
 • 10
  29 thí sinh tại 10A5
 • 11
  27 thí sinh tại 12A5
 • 12
  26 thí sinh tại 10A2
 • 13
  26 thí sinh tại 10A10
 • 14
  24 thí sinh tại 11A16
 • 15
  21 thí sinh tại 11A6
 • 16
  19 thí sinh tại 11A15
 • 17
  19 thí sinh tại 10A17
 • 18
  18 thí sinh tại 10A1
 • 19
  18 thí sinh tại 11A3
 • 20
  18 thí sinh tại 10A14
 • Xem thêm
 • 1
  Đặng Quang Huy
  10A1
 • 2
  Dương Lê
  10A1
 • 3
  Lê Mai Quỳnh Như
  11A16
 • 4
  Nguyễn Thị Hải Yến
  11A6
 • 5
  Tao Quynh Anh
  11A18
 • 6
  Nguyễn Duy
  10A6
 • 7
  Lê Tuấn Anh
  11A14
 • 8
  Trần Quang Huy
  11A18
 • 9
  Phương Hoài
  10A6
 • 10
  Duy Thịnh
  11A18
 • 11
  Nguyễn Hoàng Thiên
  10A5
 • 12
  Võ Quang Anh
  11A16
 • 13
  Lương trí Cường
  10A5
 • 14
  Trần Đông Nghi
  10A3
 • 15
  Vũ Vân Anh
  10A2
 • 16
  Leo
  10A6
 • 17
  Nguyễn Thanh Liêm
  11A18
 • 18
  Ngô Thị Trang
  12A5
 • 19
  Đinh Phạm Tấn Đạt
  10A3
 • 20
  Lưu Hoàng Phong
  10A2
 • Xem thêm
thống kê
686

Lượt đăng ký

684

Lượt thi

Đăng ký nhanh: