My Aloha
Hội thi trực tuyến xây dựng nếp sống văn minh đô thị
Chung tay xây dựng phường Tân Định Xanh - Sạch - Đẹp
bắt đầu

16h00

18/06/2020

kết thúc

08h00

25/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

199 thí sinh đăng ký
 • 1
  35 thí sinh tại Lực lượng vũ trang (Quân sự)
 • 2
  33 thí sinh tại Trường THCS Văn Lang
 • 3
  33 thí sinh tại Khu phố 4
 • 4
  19 thí sinh tại Khu phố 5
 • 5
  13 thí sinh tại Khu phố 7
 • 6
  12 thí sinh tại Trường GDCB Tương Lai
 • 7
  12 thí sinh tại Cơ quan UBND phường
 • 8
  11 thí sinh tại Khu phố 3
 • 9
  10 thí sinh tại Khu phố 2
 • 10
  9 thí sinh tại Khu phố 9
 • 11
  5 thí sinh tại Khu phố 8
 • 12
  4 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư
 • 13
  2 thí sinh tại Khu Phố 1
 • 14
  1 thí sinh tại Khu phố 6
 • Xem thêm
743 thí sinh đã thi
 • 1
  162 thí sinh tại Lực lượng vũ trang (Quân sự)
 • 2
  159 thí sinh tại Khu phố 4
 • 3
  112 thí sinh tại Khu phố 5
 • 4
  107 thí sinh tại Khu phố 7
 • 5
  63 thí sinh tại Trường THCS Văn Lang
 • 6
  46 thí sinh tại Khu phố 9
 • 7
  24 thí sinh tại Khu phố 2
 • 8
  19 thí sinh tại Khu phố 3
 • 9
  15 thí sinh tại Cơ quan UBND phường
 • 10
  15 thí sinh tại Trường GDCB Tương Lai
 • 11
  11 thí sinh tại Khu phố 8
 • 12
  5 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Khánh Dư
 • 13
  3 thí sinh tại Khu Phố 1
 • 14
  2 thí sinh tại Khu phố 6
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
199

Lượt đăng ký

743

Lượt thi

Đăng ký nhanh: