My Aloha
Hội thi trực tuyến "Vòng xoay pháp luật" đợt 3 năm 2019
Hội thi trực tuyến "Vòng xoay pháp luật" đợt 3 năm 2019
bắt đầu

18h15

09/10/2019

kết thúc

23h00

13/10/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

530 thí sinh đăng ký
 • 1
  122 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 2
  101 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 3
  65 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 4
  52 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 5
  46 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  35 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 7
  18 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 8
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án
 • 10
  13 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 11
  8 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 12
  6 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 16
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • Xem thêm
525 thí sinh đã thi
 • 1
  120 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 2
  100 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 3
  64 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 4
  52 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 5
  46 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  35 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 7
  18 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 8
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án
 • 10
  13 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 11
  8 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 12
  6 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 13
  4 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 14
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 16
  3 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 18
  2 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • Xem thêm
 • 1
  Trần Phong Nhã
  Đoàn phường Phước Bình
 • 2
  Trí Cường
  Đoàn phường Phước Bình
 • 3
  Nguyễn Phương Tân
  Đoàn phường Phước Bình
 • 4
  Trần Phong Nhã
  Đoàn phường Phước Bình
 • 5
  Tiên Dương
  Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 6
  Trần Phong Nhã
  Đoàn phường Phước Bình
 • 7
  Trần Phong Nhã
  Đoàn phường Phước Bình
 • 8
  Nguyễn Bình
  Đoàn phường Hiệp Phú
 • 9
  Bui Tri Cuong
  Đoàn phường Phước Bình
 • 10
  phước quyền
  Đoàn phường Hiệp Phú
 • 11
  Nguyễn Minh Tấn
  Đoàn phường Phước Bình
 • 12
  Đỗ Gia Trí
  Đoàn phường Phước Bình
 • 13
  Nguyễn Thị Duyên
  Đoàn phường Phước Bình
 • 14
  Dương Thủy Tiên
  Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 15
  Lê Đăng Hoa
  Đoàn phường Phước Bình
 • 16
  Nhu Le
  Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 17
  Lê Hằng
  Đoàn phường Phước Bình
 • 18
  Nguyễn Minh Tấn
  Đoàn phường Phước Bình
 • 19
  Đỗ Minh Đạt
  Đoàn phường Phước Bình
 • 20
  Lê Nguyễn Phương Dung
  Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • Xem thêm
thống kê
530

Lượt đăng ký

525

Lượt thi

Đăng ký nhanh: