My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  122 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 2
  101 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 3
  65 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 4
  52 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 5
  46 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  35 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 7
  18 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 8
  15 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  14 thí sinh tại Chi đoàn Tòa án
 • 10
  13 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 11
  8 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 12
  6 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 15
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 16
  4 thí sinh tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  120 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 2
  100 lượt thi tại Đoàn cơ sở Công an
 • 3
  64 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 4
  52 lượt thi tại Đoàn phường Long Trường
 • 5
  46 lượt thi tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 6
  35 lượt thi tại Đoàn phường Phước Bình
 • 7
  18 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 8
  15 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 9
  14 lượt thi tại Chi đoàn Tòa án
 • 10
  13 lượt thi tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 11
  8 lượt thi tại CĐGV THPT Long Trường
 • 12
  6 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 13
  4 lượt thi tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 14
  4 lượt thi tại Đoàn phường Long Bình
 • 15
  4 lượt thi tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 16
  3 lượt thi tại Đoàn phường Phước Long B
 • 17
  3 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 18
  2 lượt thi tại Chi đoàn Quân sự
 • 19
  2 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 20
  2 lượt thi tại Đoàn phường Phước Long A
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 530
  Tổng lượt đăng ký
 • 526
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Trường Duy

Địa chỉ:
Tel: 0932716190
Email: quandoan9.hcm@gmail.com

Đăng ký nhanh: