My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  71 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 2
  68 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 3
  43 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 4
  43 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 5
  42 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 6
  33 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 7
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 8
  28 thí sinh tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 9
  23 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 10
  22 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 11
  18 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 12
  15 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 13
  14 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 14
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 15
  5 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 16
  3 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 17
  3 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 18
  3 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 20
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  611 lượt thi tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  109 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 3
  104 lượt thi tại Đoàn phường Phước Bình
 • 4
  73 lượt thi tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 5
  66 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 6
  61 lượt thi tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 7
  57 lượt thi tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 8
  42 lượt thi tại CĐGV THPT Long Trường
 • 9
  40 lượt thi tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 10
  36 lượt thi tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 11
  29 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 12
  29 lượt thi tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 13
  21 lượt thi tại Đoàn phường Phước Long A
 • 14
  8 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 15
  5 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 16
  5 lượt thi tại Đoàn phường Long Phước
 • 17
  4 lượt thi tại Chi đoàn Quân sự
 • 18
  4 lượt thi tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 19
  3 lượt thi tại Đoàn cơ sở Công an
 • 20
  2 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm GDNN - GDTX
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 488
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,319
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Trường Duy

Địa chỉ:
Tel: 0932716190
Email: quandoan9.hcm@gmail.com

Đăng ký nhanh: