My Aloha
Hội thi trực tuyến "Vòng xoay pháp luật" đợt 2 năm 2019
Hội thi trực tuyến "Vòng xoay pháp luật" đợt 2 năm 2019
bắt đầu

17h00

11/09/2019

kết thúc

23h55

15/09/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

488 lượt đăng ký
 • 1
  71 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 2
  68 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 3
  43 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 4
  43 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 5
  42 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 6
  33 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 7
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 8
  28 thí sinh tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 9
  23 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 10
  22 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 11
  18 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 12
  15 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 13
  14 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 14
  7 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 15
  5 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 16
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 17
  3 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 18
  3 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 20
  2 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • Xem thêm
1,319 lượt dự thi
 • 1
  611 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  109 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 3
  104 thí sinh tại Đoàn phường Phước Bình
 • 4
  73 thí sinh tại Đoàn phường Hiệp Phú
 • 5
  66 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 6
  61 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 7
  57 thí sinh tại Đoàn trường THPT Long Trường
 • 8
  42 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 9
  40 thí sinh tại CĐGV THPT Hoa Sen
 • 10
  36 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 11
  29 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 12
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 13
  21 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 14
  8 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 15
  5 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 16
  5 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 17
  4 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 18
  4 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 19
  3 thí sinh tại Đoàn cơ sở Công an
 • 20
  2 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
488

Lượt đăng ký

1,319

Lượt thi

Đăng ký nhanh: