My Aloha
Hội thi trực tuyến 'Vòng xoay pháp luật" đợt 1 năm 2019
Hội tri trực tuyến "Vòng xoay pháp luật" đợt 1 năm 2019 Chủ đề: Bảo vệ môi trường
bắt đầu

16h00

02/08/2019

kết thúc

21h00

02/08/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

409 thí sinh đăng ký
 • 1
  57 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  56 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 3
  55 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 4
  31 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 5
  30 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 6
  27 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 7
  26 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 8
  25 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 9
  20 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 10
  16 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 11
  15 thí sinh tại CĐGV THPT Phước Long
 • 12
  11 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 13
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 14
  7 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 15
  5 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 16
  5 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  3 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 18
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Thời Nhiệm
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • Xem thêm
779 thí sinh đã thi
 • 1
  211 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  92 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 3
  84 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 4
  83 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 5
  47 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 6
  44 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 7
  42 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 8
  35 thí sinh tại CĐGV THPT Phước Long
 • 9
  27 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 10
  22 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 11
  21 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 12
  16 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 13
  16 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 14
  12 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 15
  8 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 16
  6 thí sinh tại Chi đoàn cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  4 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 18
  4 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn trường THPT Ngô Thời Nhiệm
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
409

Lượt đăng ký

779

Lượt thi

Đăng ký nhanh: