My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  57 thí sinh tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  56 thí sinh tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 3
  56 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 4
  31 thí sinh tại Đoàn phường Long Phước
 • 5
  30 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 6
  27 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long A
 • 7
  26 thí sinh tại Đoàn phường Tân Phú
 • 8
  24 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 9
  20 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 10
  16 thí sinh tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 11
  16 thí sinh tại CĐGV THPT Phước Long
 • 12
  11 thí sinh tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 13
  10 thí sinh tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 14
  7 thí sinh tại Đoàn phường Phước Long B
 • 15
  6 thí sinh tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 16
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 17
  3 thí sinh tại CĐGV THPT Long Trường
 • 18
  3 thí sinh tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 19
  1 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hoa Sen
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn phường Long Bình
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  211 lượt thi tại Đoàn phường Long Trường
 • 2
  92 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú A
 • 3
  84 lượt thi tại Đoàn phường Long Thạnh Mỹ
 • 4
  83 lượt thi tại Đoàn phường Long Phước
 • 5
  47 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Huệ
 • 6
  44 lượt thi tại Đoàn phường Phước Long A
 • 7
  42 lượt thi tại Đoàn phường Tân Phú
 • 8
  35 lượt thi tại CĐGV THPT Phước Long
 • 9
  27 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 10
  22 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phước Long
 • 11
  21 lượt thi tại CĐGV THPT Nguyễn Huệ
 • 12
  16 lượt thi tại Đoàn phường Phước Long B
 • 13
  16 lượt thi tại Chi đoàn Trung tâm y tế
 • 14
  12 lượt thi tại Đoàn phường Tăng Nhơn Phú B
 • 15
  8 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Tăng
 • 16
  6 lượt thi tại Đoàn cơ sở cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 17
  4 lượt thi tại CĐGV THPT Long Trường
 • 18
  4 lượt thi tại Đoàn phường Phú Hữu
 • 19
  1 lượt thi tại Đoàn phường Trường Thạnh
 • 20
  1 lượt thi tại Đoàn trường THPT Ngô Thời Nhiệm
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 409
  Tổng lượt đăng ký
 • 779
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Lê Trường Duy

Địa chỉ:
Tel: 0932716190
Email: quandoan9.hcm@gmail.com

Đăng ký nhanh: