My Aloha
Hội thi trực tuyến về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Chọn 01 đáp án đúng
bắt đầu

08h00

20/04/2021

kết thúc

16h00

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

78 thí sinh đăng ký
128 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
78

Lượt đăng ký

128

Lượt thi

Đăng ký nhanh: