My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  2,085 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  1,315 thí sinh tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 3
  323 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 4
  178 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 5
  156 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 6
  115 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 7
  114 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 8
  112 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 9
  112 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 10
  90 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 11
  62 thí sinh tại Khu vực khác
 • 12
  59 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 13
  42 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 14
  38 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 15
  37 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 16
  31 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 17
  30 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 18
  29 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 19
  29 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 20
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  3,980 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  1,480 lượt thi tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 3
  649 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 4
  250 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 5
  158 lượt thi tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 6
  148 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 7
  143 lượt thi tại Đoàn phường 13
 • 8
  127 lượt thi tại Đoàn phường 15
 • 9
  125 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 10
  124 lượt thi tại Đoàn phường 14
 • 11
  78 lượt thi tại Khu vực khác
 • 12
  70 lượt thi tại Đoàn phường 2
 • 13
  61 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 14
  54 lượt thi tại Đoàn phường 10
 • 15
  41 lượt thi tại Đoàn phường 6
 • 16
  40 lượt thi tại Đoàn phường 8
 • 17
  38 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 18
  38 lượt thi tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 19
  35 lượt thi tại Đoàn phường 11
 • 20
  34 lượt thi tại Đoàn phường 5
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 5,194
  Tổng lượt đăng ký
 • 7,919
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

NAA

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0933251678
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi