My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1,722 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  301 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 3
  169 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 4
  110 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 5
  71 thí sinh tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 6
  56 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 7
  51 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 8
  49 thí sinh tại Khu vực khác
 • 9
  49 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 10
  31 thí sinh tại Đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 11
  28 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 12
  24 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 13
  24 thí sinh tại Đoàn phường 7
 • 14
  22 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 15
  22 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 16
  21 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 17
  19 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 18
  17 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 19
  14 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 20
  13 thí sinh tại Đoàn phường 4
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2,050 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  399 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 3
  182 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 4
  122 lượt thi tại Đoàn phường 14
 • 5
  75 lượt thi tại Đoàn trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong
 • 6
  68 lượt thi tại Đoàn phường 13
 • 7
  56 lượt thi tại Đoàn phường 2
 • 8
  54 lượt thi tại Đoàn phường 15
 • 9
  50 lượt thi tại Khu vực khác
 • 10
  37 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 11
  31 lượt thi tại Đoàn Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 12
  29 lượt thi tại Đoàn phường 7
 • 13
  27 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 14
  24 lượt thi tại Đoàn phường 6
 • 15
  22 lượt thi tại Đoàn phường 1
 • 16
  22 lượt thi tại Đoàn phường 8
 • 17
  22 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 18
  21 lượt thi tại Đoàn phường 10
 • 19
  19 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 20
  15 lượt thi tại Đoàn phường 5
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,937
  Tổng lượt đăng ký
 • 3,453
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Le Thi A

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0933251678
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi