My Aloha

Đơn vị tài trợ

Thông báo ban tổ chức

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  59 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 2
  22 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 3
  16 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 4
  15 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 5
  10 thí sinh tại Khu vực khác
 • 6
  10 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 7
  9 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 8
  7 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 9
  7 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 10
  6 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 11
  6 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Quận Đoàn
 • 12
  4 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 13
  3 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 14
  3 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 15
  2 thí sinh tại Chi đoàn Chi cục Thuế Quận 5
 • 16
  2 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 19
  2 thí sinh tại Đoàn phường 7
 • 20
  1 thí sinh tại Đoàn khối Chính quyền Quận 5
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  64 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 2
  34 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 3
  20 lượt thi tại Đoàn phường 8
 • 4
  18 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 5
  9 lượt thi tại Khu vực khác
 • 6
  8 lượt thi tại Đoàn phường 4
 • 7
  8 lượt thi tại Đoàn phường 10
 • 8
  7 lượt thi tại Đoàn phường 1
 • 9
  7 lượt thi tại Đoàn phường 6
 • 10
  5 lượt thi tại Đoàn phường 5
 • 11
  5 lượt thi tại Chi đoàn Cơ quan Quận Đoàn
 • 12
  3 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 13
  3 lượt thi tại Đoàn phường 15
 • 14
  3 lượt thi tại Đoàn phường 7
 • 15
  3 lượt thi tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 16
  2 lượt thi tại Đoàn phường 2
 • 17
  2 lượt thi tại Đoàn phường 11
 • 18
  1 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 19
  1 lượt thi tại Chi đoàn Nhà xuất bản Giáo dục
 • 20
  1 lượt thi tại Chi đoàn Chi cục Thuế Quận 5
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 203
  Tổng lượt đăng ký
 • 212
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Quận đoàn 5

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0908733986
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi