My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TUỔI TRẺ QUẬN 5 VỚI PHÁP LUẬT" ĐỢT 3 NĂM 2019
bắt đầu

17h00

18/11/2019

kết thúc

17h00

31/12/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,385 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,448 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  859 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 3
  190 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 4
  173 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 5
  130 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 6
  108 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 7
  96 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 8
  69 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 9
  55 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 10
  38 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 11
  37 thí sinh tại Khu vực khác
 • 12
  23 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 13
  20 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 14
  18 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 15
  15 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 16
  15 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 17
  6 thí sinh tại Đoàn trường TCN KTCN Hùng Vương
 • 18
  6 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 19
  5 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Quận 5
 • 20
  4 thí sinh tại Chi đoàn Nhà Thiếu nhi Quận 5
 • Xem thêm
4,688 thí sinh đã thi
 • 1
  1,680 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 2
  1,373 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 3
  322 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 4
  244 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 5
  204 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 6
  151 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 7
  107 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 8
  84 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 9
  78 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 10
  67 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 11
  64 thí sinh tại Khu vực khác
 • 12
  40 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 13
  24 thí sinh tại Đoàn phường 2
 • 14
  23 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 15
  21 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • 16
  20 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 17
  13 thí sinh tại Đoàn trường TCN KTCN Hùng Vương
 • 18
  8 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 19
  6 thí sinh tại Chi đoàn Nhà Thiếu nhi Quận 5
 • 20
  5 thí sinh tại Chi đoàn các cơ quan Đảng
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
3,385

Lượt đăng ký

4,688

Lượt thi

Đăng ký nhanh: