My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  481 thí sinh tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 2
  86 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 3
  82 thí sinh tại Đoàn phường 14
 • 4
  59 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 5
  33 thí sinh tại Đoàn phường 15
 • 6
  33 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 7
  29 thí sinh tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 8
  22 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 9
  13 thí sinh tại Khu vực khác
 • 10
  11 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  5 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 12
  5 thí sinh tại Đoàn trường TCN KTCN Hùng Vương
 • 13
  5 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 14
  4 thí sinh tại Đoàn phường 7
 • 15
  3 thí sinh tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 16
  3 thí sinh tại Đoàn phường 8
 • 17
  2 thí sinh tại Đoàn phường 1
 • 18
  2 thí sinh tại Chi đoàn Nhà Thiếu nhi Quận 5
 • 19
  2 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viện Quận 5
 • 20
  1 thí sinh tại Chi đoàn các cơ quan Đảng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  840 lượt thi tại Đoàn trường THPT Hùng Vương
 • 2
  116 lượt thi tại Đoàn phường 14
 • 3
  95 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Hữu Trang
 • 4
  83 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Hùng Vương
 • 5
  42 lượt thi tại Đoàn phường 15
 • 6
  32 lượt thi tại Đoàn trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 7
  28 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Trần Khai Nguyên
 • 8
  21 lượt thi tại Khu vực khác
 • 9
  17 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 10
  11 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 11
  9 lượt thi tại Đoàn trường TCN KTCN Hùng Vương
 • 12
  6 lượt thi tại Đoàn phường 11
 • 13
  4 lượt thi tại Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Quận 5
 • 14
  4 lượt thi tại Đoàn phường 13
 • 15
  3 lượt thi tại Chi đoàn Nhà Thiếu nhi Quận 5
 • 16
  2 lượt thi tại Chi đoàn Bệnh viện Quận 5
 • 17
  2 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Trung tâm GDTX Chu Văn An
 • 18
  1 lượt thi tại Đoàn phường 5
 • 19
  1 lượt thi tại Chi đoàn các cơ quan Đảng
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 939
  Tổng lượt đăng ký
 • 1,454
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

NAA

Địa chỉ: 116-118 Ngô Quyền, Phường 8, Quận 5, TPHCM
Tel: 0933251678
Email: tuyengiao.qd5@gmail.com

Đăng ký nhanh: