My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  916 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  267 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 3
  225 thí sinh tại KHÁC
 • 4
  141 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 5
  137 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 6
  95 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 7
  84 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 8
  64 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 9
  53 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 10
  46 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 11
  40 thí sinh tại ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12
 • 12
  37 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 13
  36 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 14
  27 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 15
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q12
 • 16
  16 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 17
  16 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN
 • 18
  9 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 19
  7 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 20
  3 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2,641 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  622 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 3
  452 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 4
  445 lượt thi tại KHÁC
 • 5
  358 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 6
  256 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 7
  226 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 8
  132 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 9
  110 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 10
  80 lượt thi tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 11
  73 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 12
  64 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 13
  59 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 14
  57 lượt thi tại ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12
 • 15
  49 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 16
  42 lượt thi tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 17
  23 lượt thi tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN
 • 18
  22 lượt thi tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q12
 • 19
  19 lượt thi tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 20
  4 lượt thi tại ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT LẠC HỒNG
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 2,248
  Tổng lượt đăng ký
 • 5,752
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

TRẦN LỢI

Địa chỉ:
Tel: 0349659938
Email: tuyengiaoquandoan12@gmail.com

Đăng ký nhanh: