My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tuổi trẻ Quận 12 với pháp luật" năm 2019
bắt đầu

23h00

08/10/2019

kết thúc

00h00

10/11/2019

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,248 thí sinh đăng ký
 • 1
  921 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  267 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 3
  223 thí sinh tại KHÁC
 • 4
  142 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 5
  136 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 6
  95 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 7
  85 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 8
  64 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 9
  52 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 10
  46 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 11
  39 thí sinh tại ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12
 • 12
  38 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 13
  36 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 14
  25 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 15
  17 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q12
 • 16
  16 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 17
  16 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN
 • 18
  9 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 19
  6 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 20
  3 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG ĐÔNG HƯNG THUẬN
 • Xem thêm
5,755 thí sinh đã thi
 • 1
  2,641 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC
 • 2
  622 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH LỘC
 • 3
  452 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 4
  445 thí sinh tại KHÁC
 • 5
  358 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT THẠNH LỘC
 • 6
  258 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG AN PHÚ ĐÔNG
 • 7
  226 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THẠNH XUÂN
 • 8
  132 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT
 • 9
  110 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP
 • 10
  80 thí sinh tại CHI ĐOÀN BỆNH VIỆN QUẬN 12
 • 11
  73 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN
 • 12
  64 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG HIỆP THÀNH
 • 13
  59 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN CHÁNH HIỆP
 • 14
  57 thí sinh tại ĐOÀN TRUNG TÂM GDNN - GDTX QUẬN 12
 • 15
  49 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG THỚI AN
 • 16
  43 thí sinh tại CHI ĐOÀN CƠ QUAN QUẬN ĐOÀN
 • 17
  23 thí sinh tại ĐOÀN PHƯỜNG TÂN HƯNG THUẬN
 • 18
  22 thí sinh tại CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN TRUNG TÂM GDNN - GDTX Q12
 • 19
  19 thí sinh tại ĐOÀN CÔNG AN QUẬN 12
 • 20
  4 thí sinh tại ĐOÀN TRƯỜNG THCS & THPT LẠC HỒNG
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
2,248

Lượt đăng ký

5,755

Lượt thi

Đăng ký nhanh: