My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tự hào tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ" năm 2020
bắt đầu

07h00

06/05/2020

kết thúc

23h00

15/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

40,991 thí sinh đăng ký
 • 1
  6,890 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại Học Đà Nẵng
 • 2
  5,051 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • 3
  5,025 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Sơn Trà
 • 4
  4,548 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Duy Tân
 • 5
  2,705 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê
 • 6
  2,212 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đông Á
 • 7
  2,062 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Liên Chiểu
 • 8
  1,824 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 9
  1,615 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải Châu
 • 10
  1,569 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng
 • 11
  1,198 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoà Vang
 • 12
  1,136 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
 • 13
  1,011 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thương mại
 • 14
  979 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ
 • 15
  633 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng
 • 16
  535 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công An thành phố Đà Nẵng
 • 17
  433 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Bộ Đội Biên Phòng thành phố Đà Nẵng
 • 18
  410 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
 • 19
  364 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
 • 20
  318 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 • Xem thêm
40,686 thí sinh đã thi
 • 1
  6,806 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại Học Đà Nẵng
 • 2
  4,987 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • 3
  4,985 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Sơn Trà
 • 4
  4,467 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Duy Tân
 • 5
  2,684 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê
 • 6
  2,169 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Đông Á
 • 7
  2,051 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Liên Chiểu
 • 8
  1,847 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 9
  1,645 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hải Châu
 • 10
  1,556 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan thành phố Đà Nẵng
 • 11
  1,174 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hoà Vang
 • 12
  1,142 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng
 • 13
  989 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Thương mại
 • 14
  979 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Cẩm Lệ
 • 15
  662 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cảng Đà Nẵng
 • 16
  543 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công An thành phố Đà Nẵng
 • 17
  450 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh BCH Bộ Đội Biên Phòng thành phố Đà Nẵng
 • 18
  406 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng
 • 19
  356 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
 • 20
  307 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
 • Xem thêm
 • 1
  Huỳnh Ngọc Lê Bình
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 2
  Trần Thị Phượng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 3
  Phạm Viết Hậu
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 4
  Nguyễn Thành Long
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 5
  Vũ Phan Thị Vân
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 6
  Nguyễn Quang Phương Nam
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 7
  Trần Thị Nhung
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 8
  Huỳnh Ngọc Phương Hoa
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 9
  Hồ Quỳnh Giang
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 10
  Nguyễn Thị Hồng Anh
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 11
  Thái Hoàng Gia Hiếu
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 12
  Võ Thanh Vinh
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê
 • 13
  Ha Giang
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 14
  Trần Sơn Hải
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Sơn Trà
 • 15
  Nguyen Van Tien
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 16
  Trần Minh Hùng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngũ Hành Sơn
 • 17
  Quỳnh Phan
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • 18
  Nguyễn Văn Cường
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thanh Khê
 • 19
  Lê Trâm
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • 20
  Quang Đăng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức

thống kê
40,991

Lượt đăng ký

40,686

Lượt thi

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi