My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn"
Cuộc thi sẽ diễn ra trong 04 tuần, bắt đầu từ 12/04/2021. Những câu hỏi gồm các kiến thức xoay quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn, Đội.
bắt đầu

00h00

12/04/2021

kết thúc

00h00

18/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

798 thí sinh đăng ký
 • 1
  331 thí sinh tại Khối 9
 • 2
  185 thí sinh tại Khối 8
 • 3
  156 thí sinh tại Khối 7
 • 4
  126 thí sinh tại Khối 6
798 thí sinh đã thi
 • 1
  330 thí sinh tại Khối 9
 • 2
  185 thí sinh tại Khối 8
 • 3
  157 thí sinh tại Khối 7
 • 4
  126 thí sinh tại Khối 6
 • 1
  Đỗ Minh Khang
  Khối 8
 • 2
  Dương Lệ Dung
  Khối 9
 • 3
  Hữu Kha
  Khối 9
 • 4
  Nguyễn Ngọc Bảo Hân
  Khối 8
 • 5
  Trần Minh Sáng
  Khối 9
 • 6
  Đỗ Minh Khang
  Khối 8
 • 7
  Dương Lệ Dung
  Khối 9
 • 8
  Lê Kiều Oanh
  Khối 9
 • 9
  Dương Lệ Dung
  Khối 9
 • 10
  Ngô Ngọc Bảo Trâm
  Khối 9
 • 11
  Nguyễn Thùy Duyên
  Khối 8
 • 12
  Huỳnh Gia Hào
  Khối 9
 • 13
  Võ Minh Khang
  Khối 7
 • 14
  ...
  Khối 9
 • 15
  Tạ Gaming
  Khối 9
 • 16
  Lê Kiều Oanh
  Khối 9
 • 17
  Phùng Đạt
  Khối 9
 • 18
  Dương Lệ Dung
  Khối 9
 • 19
  Nguyễn Thùy Duyên
  Khối 8
 • 20
  Phụng Nhi
  Khối 9
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
798

Lượt đăng ký

798

Lượt thi

Đăng ký nhanh: