My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TỰ HÀO QUÊ HƯƠNG ĐẤT VƯỜN TRẦU"
Tìm hiểu về Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2.9
bắt đầu

09h00

19/08/2020

kết thúc

23h55

09/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,988 thí sinh đăng ký
 • 1
  406 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 2
  292 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 3
  173 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 4
  164 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 5
  138 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 6
  132 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 7
  115 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 8
  105 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 9
  90 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 10
  87 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 11
  48 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 12
  37 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 13
  36 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 14
  35 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 15
  30 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 16
  28 thí sinh tại Đoàn xã Nhị Bình
 • 17
  19 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 • 18
  15 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
 • 19
  6 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • 20
  6 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
 • Xem thêm
4,584 thí sinh đã thi
 • 1
  785 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 2
  476 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 3
  441 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 4
  399 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 5
  346 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 6
  324 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 7
  310 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Phạm Văn Sáng
 • 8
  301 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Hữu Tiến
 • 9
  275 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 10
  239 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 11
  120 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 12
  90 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 13
  84 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 14
  68 thí sinh tại Đoàn xã Nhị Bình
 • 15
  66 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 16
  66 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 17
  62 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Văn Cừ
 • 18
  45 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Bà Điểm
 • 19
  16 thí sinh tại Chi đoàn GV trường THPT Nguyễn Hữu Cầu
 • 20
  13 thí sinh tại Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
1,988

Lượt đăng ký

4,584

Lượt thi

Đăng ký nhanh: