My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU VỀ DÂN SỐ/SỨC KHỎE SINH SẢN/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH” NĂM 2020
TÌM HIỂU VỀ KIẾN THỨC DÂN SỐ/SỨC KHỎE SINH SẢN/KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH THAM GIA NGAY BẮT ĐẦU 09H00 10/09/2020 KẾT THÚC 23H55 30/09/2020 TÌM HIỂU VỀ
bắt đầu

09h00

10/09/2020

kết thúc

23h00

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

735 thí sinh đăng ký
 • 1
  107 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  74 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 3
  73 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 4
  72 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 5
  54 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 6
  45 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 7
  39 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 8
  37 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 9
  30 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 10
  25 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 11
  22 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 12
  21 thí sinh tại KHÁC
 • 13
  21 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Xuân
 • 14
  18 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 15
  17 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Thới Tam Thôn
 • 16
  14 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 17
  14 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 18
  9 thí sinh tại Đoàn xã Nhị Bình
 • 19
  9 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 20
  8 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Đông
 • Xem thêm
3,126 thí sinh đã thi
 • 1
  794 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 2
  559 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 3
  480 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 4
  250 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 5
  130 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 6
  124 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 7
  123 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 8
  101 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 9
  82 thí sinh tại Đoàn xã Tân Hiệp
 • 10
  79 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 11
  49 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 12
  45 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Thới Tam Thôn
 • 13
  45 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 14
  41 thí sinh tại KHÁC
 • 15
  38 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Xuân
 • 16
  37 thí sinh tại Đoàn xã Tân Thới Nhì
 • 17
  26 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 18
  23 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 19
  23 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Đông
 • 20
  22 thí sinh tại Đoàn xã Nhị Bình
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
735

Lượt đăng ký

3,126

Lượt thi

Đăng ký nhanh: