My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  87 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  73 thí sinh tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 3
  36 thí sinh tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 4
  27 thí sinh tại KHÁC
 • 5
  26 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 6
  22 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 7
  21 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 8
  19 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 9
  16 thí sinh tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 10
  10 thí sinh tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 11
  9 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Đông
 • 12
  7 thí sinh tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 13
  6 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 14
  6 thí sinh tại Đoàn xã Tân Xuân
 • 15
  5 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Thới Tam Thôn
 • 16
  5 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 17
  5 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Bà Điểm
 • 18
  4 thí sinh tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 19
  4 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Thượng
 • 20
  3 thí sinh tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Xuân
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  1,714 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 2
  1,575 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 3
  921 lượt thi tại KHÁC
 • 4
  378 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Hiệp
 • 5
  224 lượt thi tại Đoàn xã Trung Chánh
 • 6
  155 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 7
  137 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân Thị trấn Hóc Môn
 • 8
  129 lượt thi tại Đoàn Thị trấn Hóc Môn
 • 9
  101 lượt thi tại Đoàn xã Bà Điểm
 • 10
  99 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Đông
 • 11
  65 lượt thi tại Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt
 • 12
  63 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Xuân Thới Sơn
 • 13
  59 lượt thi tại Đoàn xã Đông Thạnh
 • 14
  58 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Trung Chánh
 • 15
  39 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Tân Thới Nhì
 • 16
  35 lượt thi tại CLB tiền hôn nhân xã Đông Thạnh
 • 17
  33 lượt thi tại Đoàn xã Thới Tam Thôn
 • 18
  33 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Sơn
 • 19
  31 lượt thi tại Đoàn xã Xuân Thới Thượng
 • 20
  31 lượt thi tại Đoàn xã Tân Xuân
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 415
  Tổng lượt đăng ký
 • 6,180
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện Đoàn Hóc Môn

Địa chỉ: 16 Đỗ Văn Dậy xã Tân Hiệp huyện Hóc Môn
Tel: 01222479797
Email: btghuyendoanhocmon@gmail.com

Đăng ký nhanh: