My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu về COVID-19"
bắt đầu

09h00

20/03/2020

kết thúc

23h55

31/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

2,050 thí sinh đăng ký
 • 1
  760 thí sinh tại PM -THPT Phú Mỹ
 • 2
  691 thí sinh tại VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 3
  132 thí sinh tại PM -TH Phú Mỹ
 • 4
  82 thí sinh tại CĐ -THCS Lý Thường Kiệt
 • 5
  41 thí sinh tại CĐ -THCS Lê Lợi
 • 6
  41 thí sinh tại CĐ - TTGDTX huyện Châu Đức
 • 7
  34 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -huyện Côn Đảo
 • 8
  32 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -huyện Xuyên Mộc
 • 9
  31 thí sinh tại BR -THPT Bà Rịa
 • 10
  22 thí sinh tại BR -TH Lê Lợi
 • 11
  22 thí sinh tại XM -TT GDTX huyện Xuyên Mộc
 • 12
  19 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -Thị Xã Phú Mỹ
 • 13
  12 thí sinh tại LĐ -THCS Trần Nguyên Hãn
 • 14
  12 thí sinh tại PM -THCS Phú Mỹ
 • 15
  11 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM-Thành phố Vũng Tàu
 • 16
  8 thí sinh tại PM -THPT Hắc Dịch
 • 17
  7 thí sinh tại LĐ -THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 18
  6 thí sinh tại VT -THPT Vũng Tàu
 • 19
  5 thí sinh tại BR -TT GDTX tP Bà Rịa
 • 20
  4 thí sinh tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Xem thêm
2,859 thí sinh đã thi
 • 1
  1,115 thí sinh tại PM -THPT Phú Mỹ
 • 2
  871 thí sinh tại VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 3
  204 thí sinh tại PM -TH Phú Mỹ
 • 4
  122 thí sinh tại CĐ -THCS Lý Thường Kiệt
 • 5
  62 thí sinh tại CĐ -THCS Lê Lợi
 • 6
  60 thí sinh tại CĐ - TTGDTX huyện Châu Đức
 • 7
  51 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -huyện Xuyên Mộc
 • 8
  46 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -huyện Côn Đảo
 • 9
  40 thí sinh tại BR -THPT Bà Rịa
 • 10
  32 thí sinh tại XM -TT GDTX huyện Xuyên Mộc
 • 11
  28 thí sinh tại BR -TH Lê Lợi
 • 12
  27 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -Thị Xã Phú Mỹ
 • 13
  19 thí sinh tại PM -THCS Phú Mỹ
 • 14
  16 thí sinh tại LĐ -THCS Trần Nguyên Hãn
 • 15
  12 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM-Thành phố Vũng Tàu
 • 16
  10 thí sinh tại LĐ -THPT Long Hải - Phước Tỉnh
 • 17
  9 thí sinh tại PM -THPT Hắc Dịch
 • 18
  8 thí sinh tại VT -THPT Vũng Tàu
 • 19
  7 thí sinh tại Đoàn TNCSHCM -huyện Đất Đỏ
 • 20
  6 thí sinh tại Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Xem thêm
 • 1
  Vi Nguyen Minh Thu
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 2
  Vi Nguyễn Minh Thư
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 3
  Trần Thị Minh Anh
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 4
  Nguyen Thi Thanh Truc
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 5
  Vũ Ngọc Trâm
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 6
  Huỳnh Thị Mỹ Tâm
  PM -TH Phú Mỹ
 • 7
  Lê Hoàng Thiện
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 8
  Lê Hoài An
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 9
  Mavis Vermillion
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 10
  Tạ Ngọc Ánh
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 11
  Phạm Huyền Linh
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 12
  Linh Phạm
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 13
  Lê Hoài Anh
  PM -TH Phú Mỹ
 • 14
  Phạm Huyền Linh
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 15
  Linh Phạm
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 16
  Nguyễn Đức
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 17
  Nguyễn Trọng HUe
  PM -THPT Phú Mỹ
 • 18
  Phạm Ý Uyên Quỳnh
  PM -TH Phú Mỹ
 • 19
  Đặng Thái Thiên
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • 20
  Nguyễn Thị Thu Thảo
  VT -THPT Trần Nguyên Hãn
 • Xem thêm
thống kê
2,050

Lượt đăng ký

2,859

Lượt thi

Đăng ký nhanh: