My Aloha
Hội thi trực tuyến Tìm hiểu về con người và môi trường năm 2020
bắt đầu

00h00

01/08/2020

kết thúc

23h55

10/08/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

21 thí sinh đăng ký
 • 1
  10 thí sinh tại Đình Bình Trường
 • 2
  7 thí sinh tại Công viên
 • 3
  2 thí sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh
 • 4
  1 thí sinh tại Văn phòng ấp 4
 • 5
  1 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Nhân Tôn
27 thí sinh đã thi
 • 1
  14 thí sinh tại Đình Bình Trường
 • 2
  10 thí sinh tại Công viên
 • 3
  2 thí sinh tại Trường Tiểu học Bình Chánh
 • 4
  1 thí sinh tại Văn phòng ấp 4
 • 1
  Nguyễn Hồ Thảo Ngọc
  Công viên
 • 2
  Đỗ Đại Kiều Uyên
  Công viên
 • 3
  Cao Tuấn Anh
  Công viên
 • 4
  Võ Thị Thanh Thuý
  Đình Bình Trường
 • 5
  Thủy Tiên
  Đình Bình Trường
 • 6
  Nguyễn thị mỹ xương
  Đình Bình Trường
 • 7
  Kem Pơ
  Đình Bình Trường
 • 8
  Danh ̂ ̂
  Đình Bình Trường
 • 9
  Tô Phú Ân
  Trường Tiểu học Bình Chánh
 • 10
  Đỗ Đại Kiều Uyên
  Công viên
 • 11
  Tú Anh
  Đình Bình Trường
 • 12
  Nguyễn Châu
  Văn phòng ấp 4
 • 13
  Nguyễn Võ Phương Thảo
  Đình Bình Trường
 • 14
  Ngô Hoàng Định
  Đình Bình Trường
 • 15
  Nguyễn Thị Mỹ Linh
  Công viên
 • 16
  Đạt Nguyễn
  Trường Tiểu học Bình Chánh
 • 17
  Thuận Phan
  Đình Bình Trường
 • 18
  Nguyễn Thị Linh
  Đình Bình Trường
 • Xem thêm
thống kê
21

Lượt đăng ký

27

Lượt thi

Đăng ký nhanh: