banner
bắt đầu

08h30

16/09/2021

kết thúc

16h00

17/09/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

Danh sách các đợt thi
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h30 ngày 22/09/2021
Đến 11h30 ngày 22/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 13h30 ngày 22/09/2021
Đến 16h00 ngày 22/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h30 ngày 23/09/2021
Đến 11h30 ngày 23/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 13h30 ngày 23/09/2021
Đến 16h00 ngày 23/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 1
Từ 08h30 ngày 22/09/2021
Đến 11h30 ngày 22/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 2
Từ 13h30 ngày 22/09/2021
Đến 16h00 ngày 22/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 3
Từ 08h30 ngày 23/09/2021
Đến 11h30 ngày 23/09/2021
CUỘC THI ĐỢT 4
Từ 13h30 ngày 23/09/2021
Đến 16h00 ngày 23/09/2021
Trao giải
Đơn vị đồng hành
BỘ ĐỀ 1
BỘ ĐỀ 2
BỘ ĐỀ 3
BỘ ĐỀ 4
BỘ ĐỀ 5
0
Lượt đăng kí
  • Chưa có thí sinh đăng kí
0
Lượt dự thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi
  • Chưa có kết quả thi