My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU THỰC HIỆN CÔNG TÁC TƯ VẤN VÃNG GIA NĂM 2020
Nắm bắt kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các ca tư vấn tại cộng đồng, xoay quanh các chủ đề về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình...
bắt đầu

14h00

08/06/2020

kết thúc

17h00

28/06/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

94 thí sinh đăng ký
 • 1
  43 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 2
  14 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 12
 • 3
  9 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 7
 • 4
  8 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 9
 • 5
  7 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 3
 • 6
  6 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 4
 • 7
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 13
 • 8
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 2
 • 9
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 8
 • 10
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 11
 • 11
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 10
 • 12
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 5
 • 13
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 6
 • Xem thêm
124 thí sinh đã thi
 • 1
  71 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 1
 • 2
  18 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 12
 • 3
  10 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 7
 • 4
  7 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 3
 • 5
  7 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 9
 • 6
  7 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 4
 • 7
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 11
 • 8
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 6
 • 9
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 13
 • 10
  1 thí sinh tại HỘI LHPN PHƯỜNG 10
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
94

Lượt đăng ký

124

Lượt thi

Đăng ký nhanh: