My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"
bắt đầu

08h00

21/05/2020

kết thúc

23h55

28/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

38 thí sinh đăng ký
 • 1
  19 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 2
  11 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 3
  8 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
78 thí sinh đã thi
 • 1
  44 thí sinh tại Các đơn vị khác
 • 2
  19 thí sinh tại Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 3
  15 thí sinh tại Chi đoàn Khối Đảng
 • 1
  Phạm Minh Trọng
  Các đơn vị khác
 • 2
  Nguyễn Trí Tài
  Các đơn vị khác
 • 3
  Nguyễn Hồng Vân
  Các đơn vị khác
 • 4
  Đoàn Thị Thu Trang
  Các đơn vị khác
 • 5
  Triệu Thị Nhung
  Các đơn vị khác
 • 6
  BÙI UYÊN VY
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 7
  Phan Lê Huy Hoàng
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 8
  Hoàng Hôn
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 9
  Bùi uyên vy
  Các đơn vị khác
 • 10
  Văn Cần
  Các đơn vị khác
 • 11
  Dao Xuan Khanh
  Chi đoàn Khối Đảng
 • 12
  Ý Nhi Võ Phạm
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 13
  Dương Văn Duy
  Các đơn vị khác
 • 14
  Mindonpaul
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 15
  Trương Ánh Tuyết
  Các đơn vị khác
 • 16
  Văn Cần Dau
  Các đơn vị khác
 • 17
  NGUYỄN THỊ HOA
  Các đơn vị khác
 • 18
  Tien Le
  Chi đoàn Văn phòng Quận Đoàn
 • 19
  Trung Hiếu
  Chi đoàn Khối Đảng
 • 20
  Lý Thị Hồng Hạnh
  Các đơn vị khác
 • Xem thêm
thống kê
38

Lượt đăng ký

78

Lượt thi

Đăng ký nhanh: