My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
bắt đầu

00h00

16/04/2021

kết thúc

00h00

16/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,414 thí sinh đăng ký
 • 1
  679 thí sinh tại Trường TH Lương Thế Vinh
 • 2
  421 thí sinh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
 • 3
  277 thí sinh tại Trường THPT Gò Vấp
 • 4
  152 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 5
  127 thí sinh tại Đơn vị khác (ghi rõ đơn vị ở phía dưới)
 • 6
  101 thí sinh tại Trường TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 7
  88 thí sinh tại Trường Tiểu học An Hội
 • 8
  82 thí sinh tại Trường TH Lê Quý Đôn
 • 9
  68 thí sinh tại Trường TH Kim Đồng
 • 10
  68 thí sinh tại Trường THCS An Nhơn
 • 11
  62 thí sinh tại Trường MN Hạnh Thông Tây
 • 12
  61 thí sinh tại Trường THCS Thông Tây Hội
 • 13
  58 thí sinh tại UBND Phường 6
 • 14
  57 thí sinh tại Trường MN Hồng Nhung
 • 15
  49 thí sinh tại Trường THCS Phan Tây Hồ
 • 16
  48 thí sinh tại Trường TH Hoàng Văn Thụ
 • 17
  47 thí sinh tại UBND Phường 9
 • 18
  47 thí sinh tại Trường TH Hanh Thông
 • 19
  43 thí sinh tại Trường MN Họa Mi
 • 20
  41 thí sinh tại Trường MN Vàng Anh
 • Xem thêm
6,548 thí sinh đã thi
 • 1
  1,979 thí sinh tại Trường TH Lương Thế Vinh
 • 2
  864 thí sinh tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu
 • 3
  333 thí sinh tại Trường THPT Gò Vấp
 • 4
  271 thí sinh tại Trường Tiểu học Trần Văn Ơn
 • 5
  202 thí sinh tại Đơn vị khác (ghi rõ đơn vị ở phía dưới)
 • 6
  183 thí sinh tại Trường TH Nguyễn Thượng Hiền
 • 7
  171 thí sinh tại Trường Tiểu học An Hội
 • 8
  135 thí sinh tại Trường TH Lê Quý Đôn
 • 9
  135 thí sinh tại Trường MN Hạnh Thông Tây
 • 10
  114 thí sinh tại Trường TH Kim Đồng
 • 11
  108 thí sinh tại Trường THCS Thông Tây Hội
 • 12
  107 thí sinh tại Trường THCS An Nhơn
 • 13
  99 thí sinh tại Trường TH Hoàng Văn Thụ
 • 14
  98 thí sinh tại Trường MN Hoa Phượng Đỏ
 • 15
  78 thí sinh tại Trường MN Hoàng Yến
 • 16
  77 thí sinh tại Trường MN Hồng Nhung
 • 17
  76 thí sinh tại Trường MN Vàng Anh
 • 18
  74 thí sinh tại Trường MN Họa Mi
 • 19
  74 thí sinh tại Trường TH Hanh Thông
 • 20
  71 thí sinh tại Trường THCS Phan Tây Hồ
 • Xem thêm

thống kê
3,414

Lượt đăng ký

6,548

Lượt thi

Đăng ký nhanh: