My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII
Chọn 1 đáp áp đúng đối với mỗi câu hỏi. Tổng cộng 30 câu.
bắt đầu

00h00

05/06/2021

kết thúc

16h30

15/06/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

83 lượt đăng ký
86 lượt dự thi
 • 1
  Khổng Thị Thu Hiền
 • 2
  Phạm Thị Minh Tâm
 • 3
  NGUYỄN CHÍ THIÊN
 • 4
  Phạm Thị Việt
 • 5
  Việt Phạm Thị
 • 6
  Nguyễn Hoàng Sơn
 • 7
  PHAN THỊ QUẬN
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
83

Lượt đăng ký

86

Lượt thi

Đăng ký nhanh: