My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp
Hội thi dành cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường 5
bắt đầu

00h00

02/01/2021

kết thúc

00h00

20/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

152 thí sinh đăng ký
 • 1
  60 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 2
  58 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 3
  17 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 4
  7 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 5
  3 thí sinh tại Khu phố 4
 • 6
  3 thí sinh tại UBND phường 5
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • 8
  2 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • Xem thêm
528 thí sinh đã thi
 • 1
  297 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
 • 2
  117 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 2
 • 3
  48 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 3
 • 4
  35 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 5
 • 5
  22 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 4
 • 6
  5 thí sinh tại UBND phường 5
 • 7
  2 thí sinh tại Khu phố 4
 • 8
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
152

Lượt đăng ký

528

Lượt thi

Đăng ký nhanh: