My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội thi nhằm tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận và phường cho cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn phường
bắt đầu

00h00

01/01/2021

kết thúc

00h00

20/01/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3 thí sinh đăng ký
  • 1
    3 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
7 thí sinh đã thi
  • 1
    7 thí sinh tại Chi hội phụ nữ khu phố 1
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3

Lượt đăng ký

7

Lượt thi

Đăng ký nhanh: