My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật thi đua, khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021
Mỗi thí sinh có tối đa 02 lượt thi mỗi tuần: Tuần 1: Từ ngày 05-09/7/2021; Tuần 2: Từ ngày 12-16/7/2021; Tuần 3: Từ ngày 19-23/7/2021;
bắt đầu

09h00

05/07/2021

kết thúc

17h00

09/07/2021

cuộc thi sẽ bắt đầu trong

0 lượt đăng ký
  • Chưa có thí sinh đăng ký
0 lượt dự thi
  • Chưa có thí sinh thi
  • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

Thứ năm, 17/06/2021

Giới thiệu Hội thi

Thứ năm, 17/06/2021

Hướng dẫn dự thi

Thứ tư, 09/06/2021

Thể lệ cuộc thi


thống kê
0

Lượt đăng ký

0

Lượt thi

Đăng ký nhanh: