My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN “TÌM HIỂU LUẬT LAO ĐỘNG” LẦN 2
Cuộc thi là sân chơi bổ ích dành cho Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Niên để trang bị thêm kiến thức về Luật lao động.
bắt đầu

09h00

10/08/2020

kết thúc

19h00

29/07/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

26 thí sinh đăng ký
 • 1
  9 thí sinh tại Phòng Đào Tạo
 • 2
  9 thí sinh tại Phòng Dịch vụ việc làm
 • 3
  1 thí sinh tại Phòng Kế Toán
 • 4
  1 thí sinh tại Phòng TC - HC
22 thí sinh đã thi
 • 1
  11 thí sinh tại Phòng Dịch vụ việc làm
 • 2
  9 thí sinh tại Phòng Đào Tạo
 • 3
  1 thí sinh tại Phòng Kế Toán
 • 4
  1 thí sinh tại Phòng TC - HC
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
26

Lượt đăng ký

22

Lượt thi

Đăng ký nhanh: