My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
Cuộc thi dành cho cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn Phường 3, Quận 3
bắt đầu

07h00

12/04/2021

kết thúc

18h00

30/04/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

20 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 2
  2 thí sinh tại Công đoàn Phường
 • 3
  2 thí sinh tại Khu phố 3
 • 4
  1 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh Phường
 • 5
  1 thí sinh tại Khu phố 5
 • 6
  1 thí sinh tại Hội Chữ thập đỏ Phường
 • 7
  1 thí sinh tại Khu phố 1
 • Xem thêm
25 thí sinh đã thi
 • 1
  15 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 2
  3 thí sinh tại Công đoàn Phường
 • 3
  2 thí sinh tại Khu phố 3
 • 4
  2 thí sinh tại Khu phố 1
 • 5
  1 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh Phường
 • 6
  1 thí sinh tại Khu phố 5
 • 7
  1 thí sinh tại Hội Chữ thập đỏ Phường
 • Xem thêm
 • 1
  Quang Hồ
  Khu phố 5
 • 2
  Bich Duong
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 3
  Tuệ Lâm
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 4
  Tuannguyen
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 5
  I’m Hải Kỳ
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 6
  Nguyễn Tấn Hoàng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 7
  Khongtuoc
  Công đoàn Phường
 • 8
  anh ngoc
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 9
  Huỳnh Kim Nguyên
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 10
  Hồng Thảo
  Hội Chữ thập đỏ Phường
 • 11
  Hưng Huỳnh Phước
  Hội Cựu chiến binh Phường
 • 12
  Huong Do
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 13
  NgôKim Duyên
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 14
  Bùi Mỹ Nhi
  Khu phố 1
 • 15
  Lê Nguyễn Thanh Vân
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 16
  Lâm Ngọc Minh Phương
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 17
  Biển Lagi
  Khu phố 3
 • 18
  Ngọc Như
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 19
  Phạm Linh
  Khu phố 3
 • 20
  Khổng Tước
  Công đoàn Phường
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
20

Lượt đăng ký

25

Lượt thi

Đăng ký nhanh: