My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân -1
Hội thi được tổ chức từ ngày 23/4/2021 (thứ Sáu) đến ngày 14/5/2021 (thứ sáu) gồm 04 tuần thi - Đây là trang thi của tuần thi số 1 vố 2.
bắt đầu

01h00

23/04/2021

kết thúc

23h00

21/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

435 thí sinh đăng ký
 • 1
  94 thí sinh tại Xã Nhơn Đức
 • 2
  88 thí sinh tại Xã Phú Xuân
 • 3
  85 thí sinh tại Xã Hiệp Phước
 • 4
  47 thí sinh tại Xã Phước Lộc
 • 5
  32 thí sinh tại Thị trấn Nhà Bè
 • 6
  29 thí sinh tại Xã Phước Kiển
 • 7
  25 thí sinh tại Xã Long Thới
 • 8
  8 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè
 • 9
  6 thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • 10
  6 thí sinh tại Huyện Đoàn
 • 11
  3 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Huyện
 • 12
  3 thí sinh tại Bệnh viện huyện Nhà Bè
 • 13
  2 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 14
  2 thí sinh tại Trường THPT Long Thới
 • 15
  2 thí sinh tại Trường THPT Dương Văn Dương
 • 16
  1 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện
 • 17
  1 thí sinh tại Công an Huyện
 • 18
  1 thí sinh tại Đội Quản lý thị trường
 • Xem thêm
435 thí sinh đã thi
 • 1
  92 thí sinh tại Xã Nhơn Đức
 • 2
  89 thí sinh tại Xã Phú Xuân
 • 3
  86 thí sinh tại Xã Hiệp Phước
 • 4
  45 thí sinh tại Xã Phước Lộc
 • 5
  31 thí sinh tại Thị trấn Nhà Bè
 • 6
  29 thí sinh tại Xã Phước Kiển
 • 7
  24 thí sinh tại Xã Long Thới
 • 8
  9 thí sinh tại Huyện Đoàn
 • 9
  8 thí sinh tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Nhà Bè
 • 10
  7 thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • 11
  4 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Huyện
 • 12
  3 thí sinh tại Bệnh viện huyện Nhà Bè
 • 13
  2 thí sinh tại Trường THPT Long Thới
 • 14
  2 thí sinh tại Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 15
  2 thí sinh tại Trường THPT Dương Văn Dương
 • 16
  1 thí sinh tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè
 • 17
  1 thí sinh tại Đội Quản lý thị trường
 • Xem thêm
 • 1
  Thanh Nguyễn
  Xã Nhơn Đức
 • 2
  Phuoc Khanh
  Xã Nhơn Đức
 • 3
  Ga Hwa
  Thị trấn Nhà Bè
 • 4
  Nguyễn Như Hoàng
  Thị trấn Nhà Bè
 • 5
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị trấn Nhà Bè
  Thị trấn Nhà Bè
 • 6
  Tiến Thành Đinh
  Thị trấn Nhà Bè
 • 7
  nguyễn thị phương đào
  Xã Hiệp Phước
 • 8
  Phú Ngô
  Thị trấn Nhà Bè
 • 9
  Thúy Bubu
  Thị trấn Nhà Bè
 • 10
  Nhà Bè Đoàn Thị trấn
  Thị trấn Nhà Bè
 • 11
  Trần Nguyễn Thùy Dương
  Thị trấn Nhà Bè
 • 12
  Huỳnh Ngọc Đăng Khoa
  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè
 • 13
  Hồng Thư
  Thị trấn Nhà Bè
 • 14
  hongngat vu
  Thị trấn Nhà Bè
 • 15
  Một Trần
  Trường THPT Long Thới
 • 16
  Thu Thủy
  Phòng Giáo dục và Đào tạo
 • 17
  Ba Tran
  Bảo hiểm xã hội Huyện
 • 18
  Mot Tran
  Trường THPT Long Thới
 • 19
  Hai Tran
  Trường THPT Dương Văn Dương
 • 20
  Hai Tran
  Bệnh viện huyện Nhà Bè
 • Xem thêm

Thông báo ban tổ chức


Tin tức

thống kê
435

Lượt đăng ký

435

Lượt thi

Đăng ký nhanh: