My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  8 thí sinh tại Ấp 3
 • 2
  6 thí sinh tại Ấp 6B
 • 3
  5 thí sinh tại Ấp 7
 • 4
  5 thí sinh tại Ấp 4A
 • 5
  5 thí sinh tại Khối cơ quan - trường học - lực lượng vũ trang
 • 6
  4 thí sinh tại Ấp 8
 • 7
  3 thí sinh tại Ấp 5
 • 8
  2 thí sinh tại Ấp 6A
 • 9
  2 thí sinh tại Ấp 2
 • 10
  1 thí sinh tại Ấp 1
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  8 lượt thi tại Ấp 3
 • 2
  6 lượt thi tại Ấp 6B
 • 3
  5 lượt thi tại Ấp 7
 • 4
  5 lượt thi tại Ấp 4A
 • 5
  5 lượt thi tại Khối cơ quan - trường học - lực lượng vũ trang
 • 6
  4 lượt thi tại Ấp 8
 • 7
  3 lượt thi tại Ấp 5
 • 8
  2 lượt thi tại Ấp 6A
 • 9
  2 lượt thi tại Ấp 2
 • 10
  1 lượt thi tại Ấp 1
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 41
  Tổng lượt đăng ký
 • 41
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Tấn Thành Nguyễn

Địa chỉ:
Tel: 0772086270
Email: nguyentanthanh0210@gmail.com

Đăng ký nhanh: