My Aloha
Hội Thi Trực Tuyến Tìm hiểu Lịch Sử Đảng Bộ Phường 8 Quận 10 TPHCM
Hội thi dành cho Đảng viên 6 chi bộ, đoàn viên - hội viên - thanh niên và nhân dân trên địa bàn Phường tham gia tìm hiểu các mốc lịch sử
bắt đầu

08h00

26/12/2019

kết thúc

17h00

02/01/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

66 thí sinh đăng ký
305 thí sinh đã thi
  • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
66

Lượt đăng ký

305

Lượt thi

Đăng ký nhanh: