banner
bắt đầu

08h00

25/05/2020

kết thúc

17h00

25/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

87
Lượt đăng kí
 • 1 40 thí sinh tại Đoàn thanh niên
 • 2 25 thí sinh tại Công Đoàn
 • 3 12 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 4 5 thí sinh tại Hội LHPN
 • 5 4 thí sinh tại Ủy ban MTTQ VN phường 6
 • 6 1 thí sinh tại HỘI NGƯỜI CAO TUỔI
Xem thêm
143
Lượt dự thi
 • 1 63 thí sinh tại Đoàn thanh niên
 • 2 40 thí sinh tại Công Đoàn
 • 3 25 thí sinh tại Đơn vị khác
 • 4 11 thí sinh tại Hội LHPN
 • 5 4 thí sinh tại Ủy ban MTTQ VN phường 6
 • Chưa có kết quả thi
 • 1Nguyễn Thị Phương Mai
 • 2Hoàng Anh
 • 3Văn Thận
 • 4Nguyễn Hồng Vân
 • 5Lê Thị Yến
 • 6Hoàng Phúc
 • 7Mai Anh
 • 8Pham Thi Hai
 • 9Tranminh Dang
 • 10PHONG NGUYỄN
Xem thêm