My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU KIẾN THỨC VỀ BIÊN GIỚI, BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM" - NĂM 2020
Hội thi dành cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân Phường 3.
bắt đầu

08h00

25/09/2020

kết thúc

23h00

02/10/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

68 thí sinh đăng ký
 • 1
  32 thí sinh tại Hội Khuyến học Phường
 • 2
  14 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 3
  6 thí sinh tại Khu phố 1
 • 4
  5 thí sinh tại Khu phố 3
 • 5
  4 thí sinh tại Khu phố 4
 • 6
  3 thí sinh tại Khu phố 2
 • 7
  2 thí sinh tại Hội Liên hiệp phụ nữ Phường
 • 8
  1 thí sinh tại Hội Người cao tuổi Phường
 • 9
  1 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh Phường
 • Xem thêm
153 thí sinh đã thi
 • 1
  85 thí sinh tại Hội Khuyến học Phường
 • 2
  25 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 3
  11 thí sinh tại Khu phố 3
 • 4
  9 thí sinh tại Khu phố 1
 • 5
  7 thí sinh tại Khu phố 4
 • 6
  7 thí sinh tại Khu phố 2
 • 7
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp phụ nữ Phường
 • 8
  3 thí sinh tại Hội Người cao tuổi Phường
 • 9
  2 thí sinh tại Hội Cựu chiến binh Phường
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
68

Lượt đăng ký

153

Lượt thi

Đăng ký nhanh: