My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tìm hiểu kiến thức phòng chống dịch bệnh Corona (Covid-19)"
Tăng cường công tác truyền thông giúp người dân có đủ thông tin cần thiết, có kiến thức đúng về cách phòng ngừa bị lây nhiễm để bảo vệ chính mình.
bắt đầu

09h00

14/02/2020

kết thúc

21h00

14/02/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,514 thí sinh đăng ký
 • 1
  1,428 thí sinh tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 2
  937 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 3
  195 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 4
  149 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 5
  141 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 6
  138 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 7
  88 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 8
  72 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 9
  62 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 10
  58 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  54 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 12
  32 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 13
  30 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 14
  30 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Phạm Phú Thứ
 • 15
  24 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 16
  19 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Bình Phú
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viên
 • 19
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Đào Duy Anh
 • 20
  5 thí sinh tại Đoàn phường 4
 • Xem thêm
5,085 thí sinh đã thi
 • 1
  2,013 thí sinh tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 2
  1,172 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 3
  242 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 4
  218 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 5
  185 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 6
  178 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 7
  175 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 8
  170 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 9
  159 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 10
  110 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 11
  90 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 12
  83 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 13
  82 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 14
  42 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 15
  33 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Phạm Phú Thứ
 • 16
  23 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 17
  23 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Bình Phú
 • 18
  19 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
 • 19
  16 thí sinh tại Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận
 • 20
  11 thí sinh tại Đoàn trường THPT Đào Duy Anh
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Thông báo ban tổ chức

thống kê
3,514

Lượt đăng ký

5,085

Lượt thi

Đăng ký nhanh: