My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  1,428 thí sinh tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 2
  937 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 3
  195 thí sinh tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 4
  149 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 5
  141 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 6
  138 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 7
  88 thí sinh tại Đoàn phường 11
 • 8
  72 thí sinh tại Đoàn phường 6
 • 9
  62 thí sinh tại Đoàn phường 10
 • 10
  58 thí sinh tại Đoàn phường 9
 • 11
  54 thí sinh tại Đoàn phường 13
 • 12
  32 thí sinh tại Đoàn phường 5
 • 13
  30 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Phạm Phú Thứ
 • 14
  30 thí sinh tại Đoàn phường 3
 • 15
  24 thí sinh tại Đoàn phường 12
 • 16
  19 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên Bình Phú
 • 17
  15 thí sinh tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 18
  7 thí sinh tại Chi đoàn Bệnh viên
 • 19
  6 thí sinh tại Đoàn trường THPT Đào Duy Anh
 • 20
  5 thí sinh tại Chi đoàn Quân sự
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  2,010 lượt thi tại Đoàn trường THPT Mạc Đĩnh Chi
 • 2
  1,162 lượt thi tại Đoàn trường THPT Nguyễn Tất Thành
 • 3
  242 lượt thi tại Đoàn trường THPT Bình Phú
 • 4
  218 lượt thi tại Đoàn phường 12
 • 5
  185 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Mạc Đĩnh Chi
 • 6
  178 lượt thi tại Đoàn phường 11
 • 7
  175 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Nguyễn Tất Thành
 • 8
  170 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ
 • 9
  159 lượt thi tại Đoàn phường 6
 • 10
  110 lượt thi tại Đoàn phường 13
 • 11
  90 lượt thi tại Đoàn phường 5
 • 12
  83 lượt thi tại Đoàn phường 10
 • 13
  82 lượt thi tại Đoàn phường 9
 • 14
  42 lượt thi tại Đoàn phường 3
 • 15
  33 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Phạm Phú Thứ
 • 16
  23 lượt thi tại Đoàn trường THPT Phú Lâm
 • 17
  23 lượt thi tại Chi đoàn giáo viên Bình Phú
 • 18
  19 lượt thi tại Chi đoàn Quân sự
 • 19
  16 lượt thi tại Đoàn cơ quan Đảng, Đoàn thể Quận
 • 20
  11 lượt thi tại Đoàn trường THPT Đào Duy Anh
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Xem thêm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 3,514
  Tổng lượt đăng ký
 • 5,071
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Trương Huỳnh

Địa chỉ: 15 chợ lớn, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
Tel: 9090922924
Email: bantuyengiaoq6.2016@gmail.com

Đăng ký nhanh: