My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NĂM 2020
Hội thi nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn Quận Bình Tân.
bắt đầu

09h00

15/09/2020

kết thúc

09h00

30/09/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

1,766 thí sinh đăng ký
 • 1
  275 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 2
  270 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 3
  260 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 4
  192 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 5
  137 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 6
  131 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 7
  128 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 8
  90 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 9
  80 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 10
  36 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 11
  29 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 12
  24 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 13
  22 thí sinh tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 14
  20 thí sinh tại Trường THPT Bình Tân
 • 15
  11 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 16
  10 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 17
  7 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
 • 18
  5 thí sinh tại Đảng bộ Bệnh viện Quận
 • 19
  4 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
 • 20
  4 thí sinh tại Chi bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận
 • Xem thêm
8,808 thí sinh đã thi
 • 1
  1,905 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông B
 • 2
  1,823 thí sinh tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 3
  1,293 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc
 • 4
  820 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo
 • 5
  762 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông
 • 6
  737 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa B
 • 7
  364 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa A
 • 8
  276 thí sinh tại Đảng bộ phường Tân Tạo A
 • 9
  230 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Hưng Hòa
 • 10
  155 thí sinh tại Đảng bộ phường An Lạc A
 • 11
  94 thí sinh tại Đảng bộ Trung tâm Y tế Quận
 • 12
  88 thí sinh tại Liên đoàn Lao động Quận
 • 13
  61 thí sinh tại Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 • 14
  41 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận
 • 15
  31 thí sinh tại Đảng bộ phường Bình Trị Đông A
 • 16
  23 thí sinh tại Trường THPT Bình Tân
 • 17
  22 thí sinh tại Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận
 • 18
  9 thí sinh tại Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận
 • 19
  9 thí sinh tại Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể Quận
 • 20
  8 thí sinh tại Đảng bộ Bệnh viện Quận
 • Xem thêm
 • 1
  Đào Ngọc Huỳnh
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 2
  Bùi Thanh Long
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
 • 3
  Nguyễn Đình Quang
  Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận
thống kê
1,766

Lượt đăng ký

8,808

Lượt thi

Đăng ký nhanh: