My Aloha

Đơn vị tài trợ

Số lượng thí sinh đăng ký

 • 1
  202 thí sinh tại Khu vực xã - thị trấn
 • 2
  98 thí sinh tại Khu vực khác
 • 3
  82 thí sinh tại Khu vực các trường THPT, TC Trần Đại Nghĩa, TT GDNN - GDTX
 • 4
  70 thí sinh tại Khu vực Hành chính sự nghiệp (cấp Huyện)
 • 5
  2 thí sinh tại khu vực Doanh nghiệp - Công nhân lao động
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Số lượt thí sinh đã thi

 • 1
  4,819 lượt thi tại Khu vực xã - thị trấn
 • 2
  319 lượt thi tại Khu vực khác
 • 3
  241 lượt thi tại Khu vực Hành chính sự nghiệp (cấp Huyện)
 • 4
  120 lượt thi tại Khu vực các trường THPT, TC Trần Đại Nghĩa, TT GDNN - GDTX
 • 5
  4 lượt thi tại khu vực Doanh nghiệp - Công nhân lao động
Xem thêm
 • 1
  129 thí sinh tại ĐH Kinh tế - Kỹ thuật
 • 2
  74 thí sinh tại ĐH Thủy Lợi
 • 3
  72 thí sinh tại ĐH Bình Dương
 • 4
  72 thí sinh tại CĐ Y tế
 • 5
  72 thí sinh tại CĐ Nghề Việt Nam - Singapore
Xem thêm

Xếp hạng thí sinh

 • Chưa có kết quả thi
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Xem thêm

Thống kê tổng

 • 454
  Tổng lượt đăng ký
 • 5,503
  Tổng lượt thi

Thông tin liên hệ

Huyện đoàn Bình Chánh

Địa chỉ: Số 6 , đường số 6, Khung trung tâm hành chính huyện Bình Chánh
Tel: 0905218230
Email: banttnth.hdbc@gmail.com

Đăng ký nhanh:

Hướng dẫn khi không nhận được e-mail dự thi