My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2021
Thi trực tuyến trên mạng Internet. Mỗi người dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến và 01 câu hỏi phụ
bắt đầu

09h00

04/05/2021

kết thúc

17h00

13/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

3,003 thí sinh đăng ký
 • 1
  353 thí sinh tại Đoàn trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 2
  279 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Linh
 • 3
  246 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Văn Can
 • 4
  182 thí sinh tại Đoàn Phường 6
 • 5
  159 thí sinh tại Đoàn Phường 4
 • 6
  130 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tạ Quang Bửu
 • 7
  126 thí sinh tại Đoàn Phường 15
 • 8
  120 thí sinh tại Đoàn Phường 16
 • 9
  110 thí sinh tại Đoàn Phường 7
 • 10
  110 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 11
  107 thí sinh tại Đoàn Phường 8
 • 12
  107 thí sinh tại Đoàn Phường 5
 • 13
  90 thí sinh tại Đoàn Phường 9
 • 14
  81 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Linh
 • 15
  80 thí sinh tại Đoàn Phường 1
 • 16
  76 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Lương Văn Can
 • 17
  75 thí sinh tại Đoàn Phường 11
 • 18
  71 thí sinh tại Đoàn Phường 2
 • 19
  68 thí sinh tại Đoàn Phường 14
 • 20
  65 thí sinh tại Đoàn Phường 13
 • Xem thêm
3,000 thí sinh đã thi
 • 1
  352 thí sinh tại Đoàn trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 2
  270 thí sinh tại Đoàn trường THPT Nguyễn Văn Linh
 • 3
  245 thí sinh tại Đoàn trường THPT Lương Văn Can
 • 4
  179 thí sinh tại Đoàn Phường 6
 • 5
  157 thí sinh tại Đoàn Phường 4
 • 6
  130 thí sinh tại Đoàn trường THPT Tạ Quang Bửu
 • 7
  128 thí sinh tại Đoàn Phường 15
 • 8
  120 thí sinh tại Đoàn Phường 16
 • 9
  112 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Võ Văn Kiệt
 • 10
  110 thí sinh tại Đoàn Phường 8
 • 11
  110 thí sinh tại Đoàn Phường 7
 • 12
  107 thí sinh tại Đoàn Phường 5
 • 13
  90 thí sinh tại Đoàn Phường 9
 • 14
  83 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Nguyễn Văn Linh
 • 15
  79 thí sinh tại Đoàn Phường 1
 • 16
  76 thí sinh tại Chi đoàn giáo viên trường THPT Lương Văn Can
 • 17
  75 thí sinh tại Đoàn Phường 11
 • 18
  71 thí sinh tại Đoàn Phường 2
 • 19
  66 thí sinh tại Đoàn Phường 13
 • 20
  66 thí sinh tại Đoàn Phường 14
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
3,003

Lượt đăng ký

3,000

Lượt thi

Đăng ký nhanh: