My Aloha
Hội thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử Đại biểu Quốc Hội và Đại biểu hội đồng Nhân dân các cấp.
Cuộc Thi Diễn ra 30 ngày, chọn 1 đáp án đúng
bắt đầu

09h01

07/04/2021

kết thúc

09h01

07/05/2021

cuộc thi sẽ kết thúc trong

69 thí sinh đăng ký
 • 1
  26 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 2
  15 thí sinh tại Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường
 • 3
  14 thí sinh tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường
 • 4
  12 thí sinh tại Hội Cựu Chiến Binh phường
357 thí sinh đã thi
 • 1
  151 thí sinh tại Hội Cựu Chiến Binh phường
 • 2
  61 thí sinh tại Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường
 • 3
  49 thí sinh tại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 4
  46 thí sinh tại Mặt trận Tổ Quốc
 • 5
  31 thí sinh tại Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường
 • 1
  Trần xuân Hồng
  Hội Cựu Chiến Binh phường
 • 2
  Bùi Trọng Nghĩa
  Hội Cựu Chiến Binh phường
 • 3
  Huỳnh Minh Trường
  Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường
 • 4
  Thiện Quý
  Hội Cựu Chiến Binh phường
 • 5
  Phạm Thị Mai
  Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Phường
 • 6
  Hiển Nguyễn
  Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường
 • 7
  Vinh Nguyễn
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 8
  Tạ Ngân Hà
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 9
  Nguyễn Thúy An
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 10
  Lê Trí Dũng
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 11
  Nguyễn Thị Bạch Yến
  Hội Cựu Chiến Binh phường
 • 12
  Phong
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 13
  Cẩm Tú
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 14
  Nha tran
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 15
  Đinh Hồng Nhân
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 16
  HỘI THI TÌM HIỂU LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - NHIỆM KỲ 2021 - 2026
  Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phường
 • 17
  Huynh Nguyên
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 18
  Phong Nguyen Hai
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 19
  Tan Dat
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • 20
  Hoàng Hoài Ngọc
  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
 • Xem thêm

Tin tức

thống kê
69

Lượt đăng ký

357

Lượt thi

Đăng ký nhanh: