My Aloha
Hội thi trực tuyến "Tiến bước lên Đoàn" Huyện Hàm Thuận Bắc
bắt đầu

08h30

26/03/2020

kết thúc

09h30

26/03/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

194 thí sinh đăng ký
 • 1
  50 thí sinh tại Liên đội THCS Hồng Liêm
 • 2
  22 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Trí
 • 3
  20 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Thắng
 • 4
  17 thí sinh tại Liên đội THCS Hồng Sơn
 • 5
  14 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Phú
 • 6
  11 thí sinh tại Liên đội THCS Ma Lâm
 • 7
  11 thí sinh tại Liên đội THCS Đa Mi
 • 8
  10 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Đức
 • 9
  7 thí sinh tại Liên đội THCS Phú Long
 • 10
  7 thí sinh tại Liên đội DTNT Hàm Thuận
 • 11
  6 thí sinh tại Liên đội THCS Thuận Minh
 • 12
  6 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Chính
 • 13
  6 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Hiệp
 • 14
  5 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Liêm
 • 15
  2 thí sinh tại Liên đội THCS Thuận Hòa
 • Xem thêm
263 thí sinh đã thi
 • 1
  61 thí sinh tại Liên đội THCS Hồng Liêm
 • 2
  29 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Thắng
 • 3
  28 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Trí
 • 4
  26 thí sinh tại Liên đội THCS Hồng Sơn
 • 5
  17 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Phú
 • 6
  16 thí sinh tại Liên đội THCS Ma Lâm
 • 7
  16 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Đức
 • 8
  14 thí sinh tại Liên đội THCS Đa Mi
 • 9
  11 thí sinh tại Liên đội THCS Phú Long
 • 10
  11 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Hiệp
 • 11
  10 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Chính
 • 12
  9 thí sinh tại Liên đội THCS Hàm Liêm
 • 13
  7 thí sinh tại Liên đội DTNT Hàm Thuận
 • 14
  6 thí sinh tại Liên đội THCS Thuận Minh
 • 15
  2 thí sinh tại Liên đội THCS Thuận Hòa
 • Xem thêm
 • Chưa có kết quả thi
thống kê
194

Lượt đăng ký

263

Lượt thi

Đăng ký nhanh: