My Aloha
HỘI THI TRỰC TUYẾN "THEO DÒNG LỊCH SỬ"
Cuộc thi dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn Phường 3 Quận 3
bắt đầu

07h00

18/05/2020

kết thúc

12h00

23/05/2020

cuộc thi sẽ kết thúc trong

17 thí sinh đăng ký
 • 1
  12 thí sinh tại Khác
 • 2
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 3
  1 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Sơn Hà
 • 4
  1 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • 5
  1 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 3
38 thí sinh đã thi
 • 1
  29 thí sinh tại Khác
 • 2
  3 thí sinh tại Chi đoàn Mầm non 3
 • 3
  2 thí sinh tại Chi đoàn Nguyễn Sơn Hà
 • 4
  2 thí sinh tại Chi đoàn Khu phố 5
 • 5
  2 thí sinh tại Chi đoàn Dân quân
 • Chưa có kết quả thi

Tin tức

thống kê
17

Lượt đăng ký

38

Lượt thi

Đăng ký nhanh: